Komunikacja, a sudoku

Bardzo ważnym obszarem, w którym może odbywać się komunikowanie marketingowe przedsiębiorstw handlu detalicznego stanowi tradycyjna komunikacja pomiędzy firmą a rynkiem, gdzie to konsumenci stanowią największą grupę odbiorców działań komunikacyjnych. Komunikacja ta występuje zwykle daleko od placówek handlowych. Prowadzona jest za pomocą wielu instrumentów komunikacji marketingowej, która to oparta zostaje na mediach tradycyjnych. W procesie komunikacji trzeba wspomnieć o tradycyjnych spoiwach komunikacji marketingowej, które to służą robieniu komunikacji opartej na tak zwanym sprzężeniu zwrotnym i relacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Na uwagę zasługuje również darmowe sudoku. Komunikacja ta ma największy zasięg oddziaływania, bardzo małą możliwość wystąpienia sprzężenia zwrotnego pomiędzy stronami procesu...

Czytaj więcej