Polskie drogi niestety nie należą do najbardziej bezpiecznych w Europie. Jak poświadczają bolesne statystyki, często dochodzi u nas do wypadków, w których są ofiary śmiertelne albo dochodzi do spowodowania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Gdyby porównać polskie wyniki do średniej europejskiej, można wpaść w przerażenie. Jakie programy podejmuje państwo, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego? Nie wystarczy karać mandatami tych, którzy łamią przepisy.

 

Tak naprawdę, jak pokazują badania, ograniczenia finansowe działają w ograniczonym zakresie i nie motywują do pozytywnych zachowań. Innym pomysłem, który w wielu państwach został wprowadzony w życie, są cyklicznie przeprowadzane badania kierowców, którzy osiągnęli ustalony wcześniej wiek. Chodzi między innymi o te grupy wiekowe, które najbardziej narażone są na zawał serca bądź cukrzycę. Objawy wspomnianych dolegliwości mogą być na tyle poważne, że kierujący pojazdem traci możliwość panowania nad nim i stanowi zagrożenie dla innych. Odpowiednio wcześnie przeprowadzone badania kierowców mogą więc zapobiec tragedii i są doskonałym środkiem prewencyjnym.