Bardzo ważnym obszarem, w którym może odbywać się komunikowanie marketingowe przedsiębiorstw handlu detalicznego stanowi tradycyjna komunikacja pomiędzy firmą a rynkiem, gdzie to konsumenci stanowią największą grupę odbiorców działań komunikacyjnych. Komunikacja ta występuje zwykle daleko od placówek handlowych. Prowadzona jest za pomocą wielu instrumentów komunikacji marketingowej, która to oparta zostaje na mediach tradycyjnych. W procesie komunikacji trzeba wspomnieć o tradycyjnych spoiwach komunikacji marketingowej, które to służą robieniu komunikacji opartej na tak zwanym sprzężeniu zwrotnym i relacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Na uwagę zasługuje również darmowe sudoku. Komunikacja ta ma największy zasięg oddziaływania, bardzo małą możliwość wystąpienia sprzężenia zwrotnego pomiędzy stronami procesu komunikacji.

 

Przedsiębiorstwa handlowe, które prowadzą komunikację marketingową na tym obszarze dążą do dotarcia ze swoją ofertą do jak najliczniejszej grupy kupujących. Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym prowadzą także komunikację marketingową również w innym ważnym obszarze, czyli wewnątrz własnych placówek handlowych. Komunikacja ta odbywa się najczęściej z użyciem typowych tylko dla handlu detalicznego instrumentów. W placówkach handlowych jak i ich najbliższym otoczeniu nieustannie prowadzi się komunikacje marketingową, która może być z charakteru komunikacją jednokierunkową (przeprowadzonej za pomocą tego rodzaju instrumentów, jak: szyba wystawowa, wystrój sklepu), jak i komunikacji dwubiegunowej prowadzonej głównie rękami sprzedawców i pozostałych osób, które należą do personelu przedsiębiorstwa. Komunikacja marketingowa prowadzona w placówkach przedsiębiorstw handlowych ma zwykle masowy oraz/lub bez indywidualizowany charakter. Komunikacja marketingowa o tym typie służy przede wszystkim osiąganiu celów o charakterze zarobkowym oraz pozaekonomicznym