Jeżeli słyszałeś o takich znanych osobistościach na świecie jak: Ancel Keys lub Adolphe Quatelet to na pewno kojarzysz ich już z terminem wskaźnik BMI. Obie te osoby zajmowały się prowadzeniem badań na temat stanu zdrowia człowieka. Pierwszy poświęcił wiele lat swojego życia nad tym, aby znaleźć zależność pomiędzy zgonem a stanem zdrowia zmarłego. Zaś drugi wymieniony uczony zajmował się określaniem zależności pomiędzy masą ciała a wzrostem człowieka. Zatem już bliżej był określenia wskaźnika BMI.

 

Łącząc swoje wyniki badań i swoje prace obaj panowie doszli do konsensusu, że waga człowieka rośnie proporcjonalnie do kwadratu wzrostu człowieka. Aby dotrzeć do takich wniosków Quatelet zapraszał chętnych osobników do mierzenia wagi i wzrostu. Tylko po zmierzeniu dużej ilości chętnych mogła wyjść na jaw taka zależność. Po takich wnioskach Quatelet z Keysem nazwali swoje obliczenia wskaźnikiem BMI. W ten sposób można sobie wyliczyć czy mieścimy się w normie czy nie. Można w ten sposób określić czy nasza waga powinna ulec spadkowi czy zwyżce i można iść w ten sposób ku lepszym zmianom dla naszego ciała.